De kippen

Op ons bedrijf hebben we de laatste jaren kippen van het ras 'NOVOgen Brown'. Dit zijn bruine kippen die mooie donkerbruine eieren produceren. Met de keuze voor het ras, kiezen we tevens voor bruine eieren: bruine kippen leggen over het algemeen bruine eieren en witte kippen witte eieren.

De NOVOgen Brown  kippen zijn erg rustig van aard; dat zorgt voor een rustig stalklimaat en werkt prettig. In onze stal krijgen de kippen volop de gelegenheid om natuurlijk gedrag te vertonen en hier maken ze uitgebreid gebruik van: ze nemen regelmatig een zandbad en gaan lekker samen op stok!

Voordat de kippen op ons bedrijf komen worden ze opgefokt op een zogenaamd opfokbedrijf, zo'n bedrijf fokt kuikens op tot leghennen onder de meest ideale omstandigheden. Op een leeftijd van 18 weken komen de kippen bij ons op het bedrijf, op dat moment leggen ze nog geen eieren. In de eerste week krijgen de kippen rustig de tijd om te wennen aan de nieuwe omgeving en het systeem waarin ze bij ons gehouden worden. Rond de 19e levensweek beginnen de jonge leghennen eieren te leggen, in het begin wegen deze eieren ongeveer 45 gram. Deze eieren zijn zogenaamde henneneieren, een echte delicatesse! Tijdens de legperiode groeien de eieren naar een gewicht van ongeveer 65 gram.

De kippen hebben gemiddeld een legperiode van 14 maanden, dit is tevens de tijd die ze doorbrengen bij ons op het bedrijf. Na deze 14 maanden neemt de kwaliteit van de eieren af en maken de hennen plaats voor een nieuwe koppel leghennen, dan begint de cyclus weer opnieuw.